Emol
Fiipregătit.ro

http://www.prefecturacluj.ro/Images/Specific/HOME-SISII-LeafletV1.0.HR.RO%20-small.pdf

Știri recente

ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ INIȚIEREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE A PĂȘUNILOR

Adaugat la 21 May 2024
A N U N Ț privind inițierea procedurii de închiriere a pășunilor din patrimoniul u.a.t. comunei Alun...

ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ CONVOCARE CONSILIU LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Adaugat la 16 May 2024
ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ CONVOCARE CONSILIU LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ ÎN DATA DE 2...

ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE INIȚIATE

Adaugat la 16 May 2024
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republ...

ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE INIȚIATE

Adaugat la 16 May 2024
Se aduc la cunoștință publică, prin afișare la sediul instituției și pe site-ul https://comunaaluni...

ANUNȚ - COMUNICAT DE PRESĂ Baza de date cu prețuri de referință AFIR

Adaugat la 15 May 2024
COMUNICAT DE PRESĂ - Baza de date cu prețuri de referință AFIR

ANUNȚ / PUBLICAȚIE - aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare la alegerile din 9 iunie 2024; locul desfășurării votării

Adaugat la 10 May 2024
PUBLICAȚIE - aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare la aleg...
ALEGERI LOCALE 2024
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 9 ALUNIȘ - ANUNȚURI