Structura

Organigrama și Statul de funcții pe anul 2021 ale autorității administrației publice locale u.a.t. Comuna Aluniș, județul Cluj 

FUNCTII DE CONDUCERE
PRIMAR:
Sav Mihai
SECRETAR:
Muresan Virgil Mircea
VICEPRIMAR:
IRIMUȘ AURELIAN
CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE
INSPECTOR, GRAD ASISTENT:
RUS RAMONA-RAVECA
CONSILIER / asistent:
BUZGARIU LUCRETIA-GABRIELA
ACHIZIȚII PUBLICE, DEZVOLTARE LOCALA SI IMPLEMENTARI PROIECTE
CONSILIER /principal:
POPOVICIU AURA-SIMONA
REGISTRU AGRICOL, FOND FUNCIAR SI CADASTRU
INSPECTOR / SPECIALIST TOPO:
Ciont Eugen
REFERENT / AGENT AGRICOL:
Coroian Ana
AUTORITATE TUTELARA SI ASISTENTA SOCIALA
INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP:
Indemnizatii Persoane Cu Handicap
INSPECTOR / ASISTENTA SOCIALA:
Man Crina Ioana
ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP:
Coste Alexandrina-Cristina
ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP:
Marton Matilda
PROTECTIE CIVILA, SITUATII DE URGENTA
INSPECTOR / SEF S.V.S.U.:
Martin Ildiko-Tunde
ADMINISTRATIV SI GOSPODARIRE COMUNALA
GUARD:
Filip Alexandru
MUNCITOR CALIFICAT:
Iusan Alin
MUNCITOR CALIFICAT:
Pop Vasile-Oliver
SOFER:
Badocan Alexandru
CULTURA
BIBLIOTECAR:
VACANT
INFORMARE TURISTICA
INSPECTOR DE SPECIALITATE:
Ciont Maria
INSPECTOR DE SPECIALITATE:
Oros Ramona-Raveca
CONSILIUL LOCAL
CONSILIERI LOCALI:
Ciont Marcel-Dorel
CONSILIERI LOCALI:
Irimuş Aurelian
CONSILIERI LOCALI:
Mureşan Ioan
CONSILIERI LOCALI:
Pop Ioan
CONSILIERI LOCALI:
Ştir Tiberiu
CONSILIERI LOCALI:
CHIDEAN ALIN-ALEXANDRU
CONSILIERI LOCALI:
FARCAȘ CORNELIA-NAZARICA
CONSILIERI LOCALI:
ALDEA VASILE-IONUȚ
CONSILIERI LOCALI:
TĂMAȘ VERONICA