ANUNȚ - aducere la cunoștința publică a H.C.L. nr. 10/31.03.2022

Hotărârea nr. 10 din 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice,organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei Aluniș, judeţul Cluj