ANUNȚ - aducere la cunoștința publică a H.C.L. nr. 9/31.03.2022

Hotărârea nr. 9 din 31.03.2022  privind emiterea acordului U.A.T. Comuna Aluniş, județul Cluj, în calitatea sa de proprietar și administrator  al domeniului public, pentru creare acces nou din DC 169 Ghirolt și execuţia pe domeniul public a lucrărilor de realizare branșamente/racorduri la rețelele edilitare aferente terenului situat în comuna Aluniș, sat Ghirolt, f.n., jud. Cluj,  identificat prin CF nr. 50722 Aluniș