ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE INIȚIATE

            Se aduc la cunoștință publică, prin afișare la sediul instituției și pe site-ul  https://comunaalunis.ro următoarele proiecte de hotărâri :

            1. Proiectul de hotărâre privind alegerea d-lui Mureșan Ioan - consilier în cadrul Consiliul local al comunei Aluniş, în funcția de preşedinte de şedinţă,

                            Inițiator : Sav Mihai – primar

         2.  Proiect de hotărâre privind măsuri în ceea ce priveşte administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, pregătirea şi organizarea păşunatului începând cu anul 2024

                            Inițiator : Sav Mihai – primar