ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE INIȚIATE

În vederea consultării publice, se aduce la cunoștință publică uumătoarele proiecte de hotărâre inițiate :

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aluniș pe anul 2023

                   Inițiator : Sav Mihai – primar

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aluniș pe trimestrul I - 2024

                   Inițiator : Sav Mihai – primar