ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ CONVOCARE CONSILIU LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ