ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ - 30 MAI 2024