ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT

Proiect de hotărâre privind instrumentarea şi implementarea proiectului  „Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, în comuna Aluniș, județul Cluj, în cadrul programului P.N.R.R. 2023, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2.  Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B - Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, înregistrat sub nr. 3.847 /18 octombrie 2023, inițiat de către d-l Sav Mihai – primarul Comunei Aluniș