ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT

Proiectul de hotărâre privind rectificarea și actualizarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe anul 2023 , înregistrat sub nr. 3.843/18 octombrie 2023, inițiat de către d-l Sav Mihai – primarul Comunei Aluniș