ANUNȚ - aducere la cunoștință publică proiect de hotărâre inițiat

ANUNȚ

Se aduce la cunoștință publică, spre consultare publică, următorul proiect de hotărâre inițiat :

Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriei de suport alimentar destinat distribuirii preșcolarilor și școlarilor din unitățile de învățământ de pe raza comunei Aluniș, județul Cluj, în cadrul Programului național ”Masă sănătoasă”

                   Inițiator : Sav Mihai – primar