ANUNȚ DEPUNERE SOLICITARE EMITERE ACORD DE MEDIU-,,EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂȚILE PRUNENI, CORNENI ȘI VALE, COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL CLUJ''