ANUNȚ - ÎN ATENȚIA POTENȚIALILOR BENEFICIARI CARE SOLICITĂ TICHETUL SOCIAL ELECTRONIC

A N U N Ț

            Conform prevederilor art. 9, alin.(8) din O.U.G. nr. 63/2022, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 72/2022, vă informăm că începând cu data de 17.06.2022 vor fi preluate cereri, la sediul Primăriei Aluniș, de la persoanele vulnerabile din punct de vedere social, în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic, acordate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022, conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2022, cu modificările și completările ulterioare.

             Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.

Potențialii beneficiari care se încadrează în aceste categorii sunt:

- familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei

- familiile monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei

- persoanele fără adăpost

ACTE NECESARE

- cerere tip și declarație pe propria răspundere 

- copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (carte identitate, certificat naștere/căsătorie)

- adeverință privind veniturile realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinsă între luna ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material

- alte acte, după caz