ANUNȚ - în atenția potențialilor beneficiari eligibili care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic

Ordonanța de urgenţă nr. 113/2022 stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi acordate din fonduri externe nerambursabile, unele măsuri de distribuire a acestora, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:

a) acordarea de sprijin pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic;

b) asistenţă tehnică.