ANUNȚ - PUBLICAȚIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL ALUNIȘ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ