ANUNȚ - PUBLICAȚIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ în data de 9 februarie 2024