ANUNȚ - PUBLICAȚIE CONVOCARE CONSILIU LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Publicație privind convocarea Consiliului local al comunei Aluniș în ședința extraordinară în data de 20 decembrie 2021