ANUNȚ - PUBLICAȚIE CONVOCARE CONSILIUL LOCAL ALUNIȘ ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ - DE ÎNDATĂ