ANUNȚ - publicitate / aducere la cunoștința publică a hotărârilor adoptate în ședința ordinară a Consiliului local din data de 24 octombrie 2023

Publicitate / aducere la cunoștința publică a hotărârilor adoptate în ședința ordinară a Consiliului local din data de 24 octombrie 2023 :

Hotărârea nr. 29 din 24.10.2023 privind emiterea acordului U.A.T. Comuna Aluniş, județul Cluj, în calitatea  sa de proprietar și administrator  al domeniului public, pentru creare acces nou din zona stradală Aluniș și execuţia pe domeniul public a lucrărilor de realizare branșamente/racorduri la rețelele edilitare aferente terenului situat în comuna Aluniș, sat Aluniș, nr. 21, jud. Cluj,  identificat prin CF nr. 50827 Aluniș

Hotărârea nr. 30 din 24.10.2023 privind rectificarea și actualizarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe anul 2023 

Hotărârea nr. 31 din 24.10.2023 privind instrumentarea şi implementarea proiectului  „Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, în comuna Aluniș, județul Cluj, în cadrul programului P.N.R.R. 2023, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I2.  Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B - Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd