ANUNȚ - PUBLICITATE CONVOCARE CONSILIU LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ - 09 SEPTEMBRIE 2022