ANUNȚ - PUBLICITATE CONVOCARE CONSILIU LOCAL ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ - 29 NOIEMBRIE 2022