ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

PUBLICITATE - Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Aluniș pe anul 2021