ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului U.A.T. Comuna Aluniş, județul Cluj, în calitatea  sa de proprietar și administrator  al domeniului public, pentru creare acces nou din zona stradală Ghirolt și execuţia pe domeniul public a lucrărilor de realizare branșamente/racorduri la rețelele edilitare aferente terenului situat în comuna Aluniș, sat Ghirolt, f.n., jud. Cluj,  identificat prin CF nr. 50261 Aluniș