ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș, județul Cluj pe trimestrul al III-lea 2022

Inițiator : Sav Mihai – primar