ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind rectificarea și actualizarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe anul 2022

                   Inițiator : Sav Mihai – primar