ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe trimestrul al III-lea 2021