ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021, din excedentul cumulat al anilor precedenți înregistrat în Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș,