Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind însușirea modificării şi completării Actului adițional nr. 1/12.11.2021 la Contractul nr. 776/02.12.2020 privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componenteale serviciului de salubritate în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer – lotul 3, ratificarea  Actului adițional nr. 1/12.11.2021 semnat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj și Supercom S.A. București