Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - publicitate proiecte de hotărâri

ANUNȚ - publicitate proiecte de hotărâri

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

                            Inițiator : Sav Mihai  - primar

2. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului U.A.T. Comuna Aluniş, județul Cluj, în calitatea sa de proprietar și administrator  al domeniului public și privat , pentru execuţia pe domeniul public și privat a lucrărilor de racorduri și branșamente  aferente proiectului “Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice – în satul Corneni, comuna Aluniș”, beneficiar RCS & RDS S.A. București

                            Inițiator : Sav Mihai  - primar

3. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului U.A.T. Comuna Aluniş, județul Cluj, în calitatea sa de proprietar și administrator  al domeniului public și privat , pentru execuţia pe domeniul public și privat a lucrărilor de racorduri și branșamente  aferente proiectului “Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice – în satul Vale, comuna Aluniș”, beneficiar RCS & RDS S.A. București

                            Inițiator : Sav Mihai  - primar

4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Sistemului de canalizare din localitatea Aluniş, comuna Aluniş și a componentelor acestuia către S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj

                            Inițiator : Sav Mihai  - primar