ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PUBLICITATE PROIECTE DE HOTĂRÂRI :

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări ale Art. 55 din Regulamentul de organizare și funcționare  a Consiliului local al comunei Aluniș, județul Cluj, aprobat prin Hotărârea nr. 24 / 30.11. 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș, județul Cluj pe trimestrul al II-lea 2022