ANUNȚ-REZULTAT SELECȚIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRADE/TREPTE PERSONAL CONTRACTUAL

Rezultate selecție dosare de înscriere la examenul de PROMOVARE ÎN GRADE/TREPTE PROFESIONALE a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniș, județul Cluj