PUBLICAȚIE - ANUNȚ - aducere la cunoștință publică convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 28 MARTIE 2024