ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A MODULUI DE SOLUȚIONARE A CERERILOR DE ÎNCHIRIERE PĂȘUNE

ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A MODULUI DE SOLUȚIONARE A CERERILOR DE ÎNCHIRIERE PĂȘUNE

EXTRAS PROCES VERBAL COMISIA DE EVALUARE

ANEXA CUPRINZÂND CERERILE ȘȚI MODUL DE SOLUȚIONARE