ANUNȚ - PUBLICITATE PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023 ale U.A.T. Comuna  Aluniș, județul Cluj

Inițiator : Sav Mihai  - primar