ANUNȚ - ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ INIȚIEREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE A PĂȘUNILOR

A N U N Ț

privind inițierea procedurii de închiriere a pășunilor din patrimoniul u.a.t. comunei Aluniș, județul Cluj, prin atribuire directă

 

         În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 19/20 mai 2024 privind măsuri în ceea ce priveşte organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor permanente, pregătirea şi organizarea păşunatului începând cu anul 2024, adoptată de către consiliul local al comunei Aluniș,

Se aduce la cunoștință publică

inițierea procedurilor pentru închirierea pășunilor de pe raza comunei Aluniș, proprietatea privată a comunei, prin închiriere directă.

În atașament sunt puse la dispoziția celor interesați documentele aferente procedurii, aprobate prin Hotărârea nr. 19/20 mai 2024 privind măsuri în ceea ce priveşte organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor permanente, pregătirea şi organizarea păşunatului începând cu anul 2024, adoptată de către Consiliul local al comunei Aluniș